پرینت

 

مديريت سايت

با استفاده از بسته نرم افزاری سایت ساز «کارا»  کنترل کلیه قسمتهای سایت خود را به عهده خواهید گرفت. برای این منظور نیازی نیست مدیر سایت به اصول تولید صفحات Html  مسلط باشد. در واقع با استفاده از ابزارهای آماده موجود در این بسته نرم افزاری، به راحتی کلیه آیتم های مورد نظر خود را در وب سایت خود قرار خواهید داد.

علاوه براین، مدیر سایت کنترل کاملی بر روی کلیه قسمتهای سایت دارد. این کنترل شامل موارد زیر می شود: