پرینت

 

نرم افزار مديريت بازاريابي، تبليغات، فروش و خدمات پس از فروش

 

ارتباط با مشتريان، مديريت وقايع رخداده بين مشتري و سازمان، اطلاع رساني جامع به مشتريان بالفعل و بالقوه، خدمات رساني به مشتريان فعلي، مديريت تبليغات، مديريت كارشناسان فروش و بازاريابي و ساير مسائل مربوط به ارتباط مشتري و سازمان، همواره از مهمترين دغدغه هاي شركتها و سازمانها در جهت جذب مشتريان بيشتر و كسب رضايتمندي مشتريان موجود مي باشد. <>
با دستاوردهاي جديد فناوري در زمينه هاي نرم افزاري و سخت افزاري و ارائه بسترهاي مديريتي قدرتمند و ورود نرم افزارهاي مديريت ارتباط با مشتري (CRM) به بازار، رقابت بين شركتها جهت استفاده حداكثري از توان بازاريابي و فروش مجموعه هاي تحت مديريتشان، دو چندان گرديده است. در اين بين قابليتهاي نرم افزارهاي مورد استفاده، سهولت و محيط كاربري نقش مهمي در پيشبرد اهداف تبليغاتي، بازاريابي و فروش خواهد داشت.

نرم افزار مديريت مشتريان كارا، با تجربه چندين سال كاركرد عملياتي و استفاده از نظرات كارشناسان فروش شركت مهندسي كاراپرداز، يكي از كاربردي ترين محصولات در اين زمينه مي باشد. 

برخي از قابليتهاي اين سيستم عبارتند از :

جهت كسب اطلاعات بيشتر در مورد اين محصول به وب سايت اختصاصي كارسام به آدرس http://www.karsam.ir مراجعه فرماييد.

نرم افزار ارتباط با مشتريان كارا